OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanlığımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı için 12 Mart 2021 tarihinde 12:00'da Karamehmet Mah. Dicle Sok. D:30'daki dernek binamızda aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.GÜNDEM:1.    Açılış ve Yoklama.

2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3.    Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).

4.    2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

5.    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

6.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

7.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

8.    2021 – 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

9.    Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

10.    Dernekte iş kanununa göre personel istihdam edilebilmesi için Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11.    Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

12.    Dilek ve Temenniler.

13.    Kapanış.

TFFHGD MUĞLA ŞUBESİ
Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 509 kez görüntülendi.